Chúng tôi có thể giúp quý vị mua căn nhà đầu tiên. Hãy bắt đầu ngày hôm nay.

  (949) 859-9255

Chuẩn Bị 

Sự chuẩn bị là bước quan trọng trong tiến trình mua nhà. Bạn sẳn sàng chưa?

Chấp Thuận Trước 

Sau khi bạn đã hoàn tất bước một , xin gọi cho Affordable Housing Clearinghouse để biết được chấp thuận bao nhiêu.

Chấp Thuận Cho Vay.

Tìm những căn nhà trong mức giá mà ngân hàng chấp thuận cho vay.

Mua Nhà

Sau khi ngân hàng đồng ý cho vay,bước kế tiếp là tìm cho mình một người môi giới địa ốc.

Cơ Quan Affordable Housing Clearinghouse là một mạng lưới kết hợp với các ngân hàng, các nhóm bất vụ lợi trong cộng đồng, và các cơ quan công cộng dành riêng cho việc tạo ra những dịch vụ mua nhà gái rẻ và có chất lượng. Chúng tôi hoàn thành tầm nhìn này bằng cách ...

Tài trợ mua nhà với các chương trình của chính phủ cho người có thu nhập thấp, và có các nhu cầu đặc biệt

Cung cấp giáo dục về cơ hội, vấn đề và nhu cầu làm chủ nhà

Cung cấp một diễn đàn trao đổi với cộng đồng và các nhóm hợp tác

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Liên lạc nếu bạn đang gặp vấn đề, cần sự cố vấn hoặc có câu hỏi về các dịch vụ của chúng tôi.

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Liên lạc nếu bạn đang gặp vấn đề, cần sự cố vấn hoặc có câu hỏi về các dịch vụ của chúng tôi.

Affordable Housing Clearinghouse is a non-profit organization that provides financing for affordable housing and homeownership.

Let Us Help

Get in touch if you’re having problems, need something specific or have questions about of our services.

CONTACT US

© web design by one eleven stockton, ca